Виробництво одягу, взуття

Комплексне рішення, яке дозволяє автоматизувати облік на підприємстві: замовлення виробів, закупівлі тканин, фурнітури, продажу

Автоматизація текстильних компаній з BAS ERP

Карта розвитку компанії легкої промисловості

Карта розвитку компанії легкої промисловості з BAS ERP
0 – Консалтинг
 • Побудова бізнес-процесів
 • Налаштування технологічного процесу
1 – Базовий функціонал  BAS ERP 
 • Управління закупівлями
 • Управління продажами
 • Управління фінансами
 • Налаштування обліку виробничої собівартості без операційного планування
Р – Виробництво
S – Продажі
F – Фінанси
З додатковими питаннями про рівні розвитку і впровадження  BAS ERP в компаніях звертайтесь за
тел 044 495 45 37 або
sale@it-artel.com.ua

Після впровадження ERP системи ви зможете еффективніше керувати такими підрозділами компанії 

Управління продажами
 • Реєстрація замовлень
 • Планування відвантаження на замовлення
 • Відстеження статусів на замовлення
 • Ведення історії взаємин з покупцями
 • Інтеграція BAS ERP, інтернет-магазину і CRM-системи
 • Аналіз продажів по групах товарів, підрозділам, торговим точкам, контрагентам
 • Виконання замовлень покупців, валовий прибуток за номенклатурою, взаєморозрахунки з клієнтами
Управління закупівлями
 • Аналіз потреб підприємства в сировині
 • Розрахунок дефіциту складських запасів з урахуванням
 • Планування виробництва з урахуванням і складських запасів
 • Формування первинних документів
Керування виробництвом
 • Специфікація продукції, що випускається і напівфабрикатів Створення наборів напівфабрикатів
 • Формування нормативного складу виробу
 • Створення плану швейного виробництва
 • Черга видачі напівфабрикатів і готової продукції Формування завдання на виробництво
 • Відстеження переміщень напівфабрикатів по ділянках виробництва
 • Реєстрація виконання технічних операцій
 • Розрахунок виробничої собівартості Аналіз вироблення співробітників
Управління фінансами
 • Планування надходжень і витрат ДС
 • Аналіз рухів ГК за статтями, валютам, розрахункових рахунках і каси
 • Контроль виконання бюджету руху ГК по підприємствах
Управління зарплатою
 • Ведення обліку робочого часу і виробітку співробітників
 • Нарахування та виплата заробітної плати
 • Ведення кадрового обліку
 • Отримання інформації про нарахування та утримання
 • Формування штатного розкладу
Управління підприємством
 •  Ведення обліку основних засобів
 • Звітність про фінансовий стан підприємства:
  • баланс
  • динаміка доходів і витрат
  • прибутки і збитки
  • монітор грошей

Автоматизуйте облік свого швейного підприємства, звертайтеся до фахівців за детальною інформацією