Меблеве виробництво з BAS ERP

Меблеве виробництво з BAS ERP

Карта розвитку меблевої компанії з BAS ERP 

Детально про етапи (напрямки) розвитку компанії, функціональність впроваджуваних блоків, запитуйте у наших менеджерів: 

Принцип роботи:

Замовлення покупця
 • Менеджер вносить дані про замовлення: контрагента, виріб, колір, розмір, кількість, дату відвантаження
 • Формується ціна з урахуванням всіх характеристик на замовлення
Формування замовлення на виробництво
 • На підставі замовлень покупців автоматично формується замовлення на виробництво
 • Планується завантаження робочих центрів і розраховується орієнтовна дата виконання замовлень
 • Розраховується потреба в матеріалах, згідно замовлень на виробництво і залишків матеріалів в цехах
Закупка
 • На підставі потреби в матеріалах автоматично формуються замовлення постачальникам
 • Контролюється обсяг і терміни поставок матеріалів в розрізі кожного замовлення постачальнику
Виробництво:
 • Переміщення матеріалів в цех, згідно специфікацій
 • Інформація по необхідній кількості і розмірам напівфабрикатів передається в 2D Place
 • Передача напівфабрикатів з однієї ділянки на іншу може виконуватися за допомогою терміналів збору даних
 • На підставі виконаних бригадою \ співробітником технологічних операцій розраховуються заробітна плата прямого виробничого персоналу
 • Після випуску продукції розраховується собівартість в розрізі кожного замовлення покупця
Відвантаження та доставка продукції
 • Згідно замовлень покупців здійснюється відвантаження товару

Що ви отримаєте з впровадженням кожного блоку (кружечки) BAS ERP:

Організації:

 • Всі організації (юридичні особи)
 • Облікова політика для кожної організації
 • Налаштування передачі номенклатури між власними організаціями
 • Можливість виписки документів від різних організацій
 • Облік ПДВ у розрізі організацій і ставок ПДВ
 • Податкова звітність з ПДВ: реєстр первинних документів, Декларація з ПДВ, ручне внесення вхідного ПДВ.

Структура підприємства:

 • Ієрархічна структура підрозділів для розподілу доходів і витрат

Склади:

 • Організація і налаштування всіх складів підприємства
 • Прив’язка складів до підрозділів
 • Довідкове вказування серій номенклатури
 • Відображення складських операцій за допомогою ручного створення документів: надходжень, реалізацій, переміщення, оприбуткування, списань, пересортиць / псування товарів, випуску продукції.
 • Проведення інвентаризацій
 • Контроль залишків на складі.

Номенклатура:

 • Види номенклатури, облік характеристик,
 • додаткові реквізити номенклатури і / або характеристики (при необхідності), шаблони найменувань номенклатури для автоматичного формування найменувань
 • Налаштування схем забезпечень номенклатури

Закупівля:

 • Ведення картки постачальника (облік контактної інформації постачальника і його контактних осіб)
 • Налаштування загальних угод з постачальниками (терміни поставки, порядок розрахунків, склад надходження, валюта, ПДВ)
 • Створення, коректування й закриття замовлень постачальникам
 • Оформлення разових і регулярних поставок
 • Контроль виконання умов угод
 • Відображення операцій надходжень: від постачальника, від підзвітного, прийом товарів на комісію, закупівля імпортного товару.
 • Контроль поставок у розрізі замовлення

Виробництво:

 • Ведення ресурсних специфікацій на продукцію (матеріали + трудовитрати)
 • Відображення факту випуску продукції, списання матеріалів і вироблення співробітників (відрядна оплата праці загальним підсумком не залежно від випуску продукції)
 • Формування планових калькуляцій на основі специфікацій продукції
 • Розрахунок собівартості випущеної продукції
 • Звіт виробничих витрат і незавершеного виробництва
 • План-факт собівартості продукції (матеріали + трудовитрати)
 • На цьому етапі планування виробництва не проводиться.

Продажі:

 • Ведення картки покупця (облік контактної інформації покупця і його контактних осіб)
 • Налаштування загальних угод з покупцями (умови поставки, оплати, вид ціни, знижки, склад відвантаження)
 • Створення, коректування й закриття замовлень покупців, виставлення рахунків на оплату
 • Контроль поставок у розрізі замовлення
 • Резервування товарів на складі під замовлення
 • Оформлення документів відвантаження
 • Оформлення та облік повернень від покупця

Взаєморозрахунки:

 • Контроль дебіторської / кредиторської заборгованості
 • Коригування та списання заборгованості
 • Проведення операцій взаємозаліку

Управління грошовими коштами:

 • Облік готівкових та безготівкових грошових коштів у розрізі кас і розрахункових рахунків
 • Розрахунки з підзвітними особами
 • Відображення операцій із купівлі-продажу грошових коштів
 • Поділ відповідальності, два рівня управління виробництвом: рівень головного диспетчера підприємства (міжцеховий) і локального диспетчера (цехової) рівень управління
 • Визначення можливого терміну виготовлення продукції
 • Управління пріоритетами виконання замовлень
 • Моніторинг ходу виконання замовлень
 • Вказівка ​​у специфікаціях складу етапів виробничого процесу, які необхідно виконати для випуску продукції
 • Контроль стану забезпечення замовлень — для прийняття рішень щодо забезпечення замовлень матеріалами
 • Облік доступності та планування виробництва за видами робочих центрів
 • Оформлення виробітку співробітників і нарахування відрядної заробітної плати
 • Оформлення випуску продукції, облік браку, поворотних ділових і неділових відходів.

Собівартість

 • План-фактний аналіз собівартості
 • Попередній і остаточний розрахунок собівартості
 • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві з деталізацією до партії запуску (маршрутного листа)
 • Застосування різних способів розподілу витрат на собівартість продукції, що випускається, і виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати
 • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в майбутніх періодах необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі

Управління виробництвом

 • Сценарне моделювання при плануванні на цеховому рівні
 • Багатокритерійна оптимізація розкладу виробництва
 • Облік особливостей і обмежень технології виробництва
 • Отримання оперативної інформації про хід виробничого процесу
 • Точність в обліку: уточнення післяопераційного складу робіт і витрат матеріалів на кожну партію запуску
 • Дозволяє звести до мінімуму потреби в переплануванні
 • Контроль ходу виробничого процесу за етапами (міжцехових переділів) — механізм диспетчеризації.
 • Керівник виробництва може заздалегідь спрогнозувати негативний розвиток ситуації у ході виробничого процесу щодо планових термінів
 • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві з деталізацією до партії запуску (маршрутного листа)
 • Надання даних про структуру собівартості продукції, напівфабрикатів. Розрахована собівартість може бути деталізована до обсягу вихідних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу
 • Попередня сумарна оцінка собівартості випуску протягом звітного періоду

Управління ремонтною діяльністю

 • Облік й ієрархічна класифікація об’єктів, що знаходяться в експлуатації.
 • Моніторинг стану об’єктів експлуатації.
 • Управління за видами ремонтів.
 • Організація та проведення планових і позапланових ремонтних заходів. Єдина система забезпечення ресурсних потреб ремонту та виробничої діяльності
 • Формування повної вартості володіння об’єктами експлуатації
 • Оперативна інформація про залишки на складах
 • Ведення обліку товарів і управління розміщенням товарів на рівні складських осередків (адресне зберігання товарів)
 • Поділ складу на ділянки і зони відповідальності комірників
 • Можливість використання різних стратегій відбору для оптимізації розміщення товарів в осередках.
 • Оптимізація розміщення товарів в осередках відповідно до розмірів осередків і пакування, правилами сумісності товарів в осередках
 • Підживлення зон швидкого відбору для складів з адресним зберіганням товарів
 • Управління партіями товару за термінами придатності
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC / XYZ аналізу.
 • Управління повною та вибірковою інвентаризацією
 • Резервування під замовлення споживача на складі, резервування з урахуванням майбутніх надходжень на склад), відокремлене резервування партій під замовлення з необхідними властивостями
 • Формування замовлень постачальнику (замовлень на виробництво, на збірку, на переміщення) за потребами (за «точкою замовлення», «замовлення на замовлення»)
 • Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтами
 • Можливості автоматичного ціноутворення, що налаштовуються
 • Автоматичний розрахунок знижок при виконанні певних умов (наявність картки лояльності, сума продажів, наявність товару в чеку або замовленні тощо)
 • Можливість використання різних програм лояльності: картки лояльності, бонусні програми для підвищення лояльності клієнтів
 • Підвищення якості та оперативності роботи з клієнтами
 • Контроль потреби в товарах і забезпечення замовлень, що мінімізує зриви термінів постачань
 • Організація доставки клієнтам і управління доставкою (маршрутні листи, завдання експедиторам)
 • Контроль взаєморозрахунків з клієнтами (відповідно до встановлених умов оплати), мінімізація простроченої заборгованості, автоматична розсилка повідомлень клієнтам про наявність простроченої заборгованості.
 • Можливість підключення різного торгового обладнання: сканери штрих-кодів, ТСД, каси ККМ, фіскальні реєстратори
 • Ведення історії клієнта від першого звернення до продажів, включаючи історію платежів та інші показники роботи з клієнтом
 • Аналіз незавершених і планування майбутніх угод з покупцями,  потенційними клієнтами, контроль взаємодій менеджерів з клієнтами
 • Оцінка рентабельності кожної угоди ще до її укладення, що дозволить виключити угоди з низькою маржинальністю.
 • Стандартизація бізнес-процесів взаємодій з клієнтами
 • Порівняльний аналіз показників роботи менеджерів, використання якого дозволяє отримати дані за різними показниками роботи менеджерів, а також порівняти показники поточного і минулих періодів
 • Автоматизація маркетингових заходів, централізоване управління акціями
 • Можливість аналізувати ефективність маркетингових заходів
 • Управління списком клієнтів і постачальників дозволяє розділити суб’єктів ділових відносин (Партнерів) та їх «юридичне втілення» (Контрагенти)
 • Ведення обліку роздрібних магазинів в єдиному інформаційному полі
 • Типізація роздрібних магазинів за подібними маркетинговими ознаками: розташування, цінова категорія, галузі для управління ціноутворенням і асортиментом за типами магазинів
 • Управління колекціями (сезонами) товарів
 • Установка квот асортименту для планування складу товарів і раціонального розподілу торгових площ (за колекціями, товарними категоріями, брендам)
 • Підключення різного торгового обладнання: сканери штрих-кодів, ТСД, каси ККМ, фіскальні реєстратори
 • Організація доставки клієнтам і від постачальників власним і найманим транспортом.
 • Управління доставкою: вказівка параметрів перевезення (транспорт, водій, час рейсу), формування даних за маршрутами рейсу (маршрутні листи, завдання експедиторам)
 • Оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців.
 • Розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами.
 • Оформлення замовлень постачальникам за потребами в товарах, матеріалах і контроль їх виконання.
 • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок.
 • Підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів.
 • Реєстрація розрахунків між орієнтованими документами та фактично прийнятими товарами.
 • Аналіз потреб і виробництв в товарах, готовій продукції і матеріалах.
 • Сквозного аналізу та встановлення взаємозв’язків між заказами клієнтів і замовників.
 • Аналіз наслідків, до яких можна привести невиконання замовлень постачальникам (до спричиненого клієнтом замовлення)
 • Підбирають оптимальних постачальників товарів за їх надійності, історії поставок, критеріїв термінів виконання, що передбачають, умови поставки, територіального або провідного визнання та автоматичного формування заказов для них.
 • Управління графіками поставок і графіками платежів.
 • Формування та контроль проведень документів — проведення формуються у прив’язці до первинних документів, що забезпечує можливість детальної звірки даних бухгалтерських проведень і первинних документів
 • Контроль змін перевірених документів або заборона зміни на рівні документа
 • Міжфірмовий продаж — для підприємств, представлених кількома юридичними особами, пропонується механізм, який забезпечує доступність для продажу товарів, що належать іншій організації
 • Облік валюти та валютних операцій
 • Облік основних засобів та об’єктів будівництва
 • Облік позик, виданих співробітникам
 • Облік ПДВ
 • Реєстрація умовних продажів
 • Уся регламентована звітність з вивантаженням у форматі необхідному для здачі електронної звітності

Бюджетування

 • Види бюджетів, що налаштовуються, і розширена аналітика.
 • Моделювання сценаріїв.
 • Управління бюджетним процесом.
 • Підтримка декількох валют.
 • Табличні форми введення та коригування.
 • Економічний прогноз.
 • Аналіз досягнення планових показників.

Монітор цільових показників

 • Складання зведеної звітності за результатами моніторингу.
 • Розширений фінансовий аналіз.
 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.
 • Реалізація принципу контролю «День-тиждень-місяць».
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.
 • Моніторинг цільових показників з розшифруванням вихідних даних.
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.
 • Доступ з мобільного пристрою (планшет, смартфон).
 • Розсилка інформації про показники підприємства на електронну пошту користувачів.

Управлінський облік і казначейство

 • Ведення обліку по МСФО, формування звітності
 • P & L, CF, Balance
 • Платіжний календар
 • Інтеграція з «Документообіг КОРП» для багаторівневого узгодження заявок на витрату
 • Робота з персональними даними співробітників.
 • Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності.
 • Організація роботи зі штатним розкладом.
 • Робота з договорами підряду.
 • Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів.
 • Розрахунок заробітної плати персоналу із використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної (за виробленням) та їх різновидів.
 • Розрахунок утримань із заробітної плати, у тому числі за виконавчими документами.
 • Нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці, у тому числі виплат соціального характеру і доходів у натуральній формі.
 • Проведення взаєморозрахунків із персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю співробітників.
 • Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності.
 • Отримання уніфікованих звітних форм.
 • Нарахування та сплата регламентованих законодавством податків і відрахувань з фонду оплати праці.
 • Формування регламентованої звітності  заробітних плат, як зведеної, так і персоніфікованою.
 • Електронний обмін з податковими органами.
Заходи для меблевої галузі, що вже пройшли. Переходьте та переглядайте відео виступи спікерів, завантажуйте та переглядайте презентації

Відповіді на всі ваші додаткові питання нададуть наші спеціалісти