BAS ERP

BAS ERP (1C ERP) для України

Це інноваційне рішення розроблено на платформі 1С:Підприємство для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств України, розроблений з урахуванням кращих практик автоматизації великого і середнього бізнесу

  • WEB — інтерфейс

  • Робота через тонкий клієнт

Основні напрямки:

Підсистема управління виробництвом з BAS ERP
Підсистема управління виробництвом забезпечує управління на міжцехових переходах та на операційному рівні, оперативну диспетчеризацію, управління по «вузьких місцях», управління завантаженням обладнання.
Підсистема організації ремонтів дозволяє вести облік об’єктів ремонту, реєструвати напрацювання, контролювати виконання поточних та позапланових ремонтів.
Підсистема організації ремонтів з BAS ERP
Система обліку витрат і розрахунку собівартості з BAS ERP
Система обліку витрат і розрахунку собівартості забезпечує деталізацію до складу вихідних витрат, наочність і контроль обґрунтованості розрахунку.
Підсистема управління фінансами дозволяє вести облік в розрізі напрямів діяльності, використовувати гнучкі правила розподілу витрат. Функціонал казначейства дозволяє ефективно управляти грошовими коштами. Вдосконалені механізми і інструменти бюджетування використовують табличну модель бюджетування.
Підсистема управління фінансами BAS ERP
Система ефективного управління процесом продажів, дозволяє використовувати мобільні робочі місця працівників складів і торгових представників
Управління взаємовідносинами з клієнтами дозволяє оцінювати результати маркетингових акцій, відстежувати стадії угод з клієнтами, формувати воронку продажів і аналізувати ефективність роботи персоналу.
Підсистема управління закупівлями включає спеціалізовані робочі місця, що дозволяють відповідно до правил забезпечення автоматично розрахувати потребу в закупівлі ТМЦ.
В рамках функціоналу регламентованого обліку забезпечується автоматичне відображення господарських операцій в обліку відповідно до облікової політики з точністю до груп фінансового обліку, автоматична виписка і контроль номенклатурного складу податкових накладних.
Функціонал управління персоналом і розрахунку заробітної плати дозволяє здійснювати ведення кадрового обліку в обсягах, необхідно великим виробничим підприємствам, проводити розрахунок зарплати за даними вироблення.
Підсистема міжнародного фінансового обліку (МСФО) дозволяє вести облік і складати звітність, використовуючи різні способи підготовки звітності, комбінуючи дані бухгалтерського, оперативного і паралельного обліку.

Індустріальні впровадження BAS ERP

За детальною консультацією звертайтесь до наших спеціалістів